• Sheilamarie
 • j3rundown
 • Galomtala
 • zdjeciahuja
 • savatage
 • sadnessdove
 • wartimenovelty
 • jacobpbau
 • infrezja
 • defying-gravity
 • dreamcatcher
 • piar
 • puciata
 • LonePoProstu
 • niepotrzebnaprzygoda
 • ohsowhite
 • gosiamm
 • predictableannie
 • inajaa
 • Badyl
 • bluuuuue
 • oversensitive
 • ichwillsommer
 • outline
 • megakrupo
 • nemorality
 • zatora
 • stragan-ze-snami
 • Fienrira
 • lytwin
 • onlyladies
 • dusielecc
 • drogadoraju
 • goaskalice
 • icd-10-g43
 • stockholmsyndrome
 • ppiotrus
 • pesy
 • lenaholija
 • fancy-claps
 • avooid
 • marsjaninzmarsa
 • idontcareiloveit
 • bazyliszek
 • Sylvka
 • alexandersmith8805
 • lovesweets
 • fallarbortown
 • magical-butterflies
 • notforgetme
 • wybuchmuzgu
 • misza
 • badpotato
 • Duke-Balou
 • alize
 • byMBcreativity
 • anobotakitak
 • Asi
 • une-raconteuse
 • Americanlover
 • pensieve
 • peper
 • kaha
 • zprycaz
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • suspendersandlacepanties
 • doctorfrederickchilton
 • lifeless
 • sheerheartattack
 • smoczyJad
 • jecer
 • pulperybka
 • black-angel
 • mcholly
 • yourdemise
 • virizion
 • pizgamyniespimy
 • inaczej
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0030 8034 500
Reposted bycallastomesh
0029 0518 500
Reposted bytomesh tomesh
0028 c20b 500
Reposted bytomesh tomesh
9991 283c
Reposted byhugostiglitzcallas
9986 485b 500
9982 3714 500
Reposted byhugostiglitztomesh
9972 d464 500
9969 7c07 500
9964 720f 500
9946 121d 500
Reposted bycorvax corvax
9936 c8cd 500
9934 02ca
9933 674c
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMsChocolate MsChocolate
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku vianiemaproblemu niemaproblemu
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted frommusic-girl music-girl viakindziutka kindziutka
Reposted bymisneovenor
Reposted fromFlau Flau viaLuna- Luna-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl