• Sheilamarie
 • j3rundown
 • Galomtala
 • zdjeciahuja
 • savatage
 • sadnessdove
 • wartimenovelty
 • jacobpbau
 • infrezja
 • defying-gravity
 • dreamcatcher
 • piar
 • puciata
 • LonePoProstu
 • niepotrzebnaprzygoda
 • ohsowhite
 • gosiamm
 • predictableannie
 • inajaa
 • Badyl
 • bluuuuue
 • oversensitive
 • ichwillsommer
 • outline
 • megakrupo
 • nemorality
 • zatora
 • stragan-ze-snami
 • Fienrira
 • lytwin
 • onlyladies
 • dusielecc
 • drogadoraju
 • goaskalice
 • icd-10-g43
 • stockholmsyndrome
 • ppiotrus
 • pesy
 • lenaholija
 • fancy-claps
 • avooid
 • marsjaninzmarsa
 • idontcareiloveit
 • bazyliszek
 • Sylvka
 • alexandersmith8805
 • lovesweets
 • fallarbortown
 • magical-butterflies
 • notforgetme
 • wybuchmuzgu
 • misza
 • badpotato
 • Duke-Balou
 • alize
 • byMBcreativity
 • anobotakitak
 • Asi
 • une-raconteuse
 • Americanlover
 • pensieve
 • peper
 • kaha
 • zprycaz
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • suspendersandlacepanties
 • doctorfrederickchilton
 • lifeless
 • sheerheartattack
 • smoczyJad
 • jecer
 • pulperybka
 • black-angel
 • mcholly
 • yourdemise
 • virizion
 • pizgamyniespimy
 • inaczej
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6368 a800
Reposted fromxalchemic xalchemic viaVanitate Vanitate
0752 992d 500
Reposted frompunisher punisher viaVanitate Vanitate
Wonder if it will bounce
Reposted fromfightling fightling viaVanitate Vanitate
Przez całe życie, niewątpliwie przewinie się wokół nas masa ludzi.

Niektórzy pobędą w nim chwilę, inni dwie, może pięć. Rok, trzy lata, osiem, dziesięć, piętnaście. Niektórych poznamy przypadkiem, innych w przysłowiowej "biedzie" lub w wyniku sytuacji prowadzących do tego w skutkach.

Jedni jak drzazga wbiją się nam w serca, umysł, wątrobę. Inni - dadzą w kość. Będą i tacy, którzy podarują nam cały szereg pięknych chwil miłych do wspominania, a jeszcze milszych do przeżycia. Zagnieżdżą się w danym stopniu zażyłości, obiecają swoją obecność, by zaraz zniknąć jak wytarty szmatką kurz. Inni staną się takim kurzem, jednym z tych gromadzących się za łóżkami i szafami, który w końcu sami wytrzemy przy sezonowych porządkach.

I nieważne jakie uczucia obudzi w nas taki człowiek, zawsze wniesie do naszego życia jakąś naukę, lekcję, refleksję. Ludzie uczą i dlatego są cenni. Nawet ci, którzy nie są wiele warci."
— znalezione
1662 605c
Reposted fromarumhc arumhc viaisnotcominghome isnotcominghome
7925 eb76 500
Reposted fromfungi fungi viawasnae wasnae
2800 a72b 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
2709 fb6f
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
2748 3a6d
Reposted frommrcake47 mrcake47
2784 fd9d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Reposted fromgruetze gruetze viafancy-claps fancy-claps
2822 0590
Reposted fromGIFer GIFer viaczinok czinok
2335 58ff
Reposted fromsavatage savatage viafancy-claps fancy-claps
0985 d129 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaczinok czinok
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
9629 64ab 500
Reposted fromnutt nutt viaczinok czinok
1722 9a19
Reposted fromstundism stundism viaoski oski
1496 7267 500
Reposted fromkelu kelu viaoski oski
9966 c05a
2096 4efc
Reposted fromsavatage savatage viafancy-claps fancy-claps
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl